GHS Sjobbema Fiscale Advocatuur -

Expertise

Mr. Sjobbema heeft een advies- en procespraktijk waarbij de focus zich richt op fiscale en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Het gaat daarbij om de oplossing te bereiken die de ondernemer het beste past. De praktijk van mr. Sjobbema richt zich op de volgende deelgebieden:

 • Fiscale advisering en begeleiding, als advocaat en fiscaal jurist, bij zowel nationale als internationale vraagstukken, alsmede advisering op het gebied van het ondernemingsrecht en het vastgoed;
 • Fiscale en juridische vraagstukken van ondernemers;
 • Het opstellen en beoordelen van contracten (denk onder meer aan aandeelhoudersovereenkomsten en andere ondernemingsrechtelijke overeenkomsten);
 • De begeleiding van bedrijfsopvolgingen en herstructureringen;
 • Ondersteuning bij boekenonderzoeken van de Belastingdienst;
 • Het voeren van fiscale en juridische procedures tegen de Belastingdienst, ook in beroep bij rechtbanken en in hoger beroep bij gerechtshoven;
 • Begeleiding bij FIOD-procedures;
 • Ondersteuning bij de vestiging van ondernemingen (waaronder echtspersonen);
 • Begeleiding bij emigratie en de daaraan verbonden fiscale vraagstukken;
 • Fiscale begeleiding rondom Nederlands-Zwitserse grensoverschrijdende vraagstukken, in het bijzonder bij emigraties vanuit en naar Zwitserland;
 • Mr. Sjobbema staat als advocaat geregistreerd in het rechtsgebied fiscaal recht.

Zo mogelijk worden procedures voorkomen en wordt getracht in der minne en in goed overleg tot een oplossing te komen.

Bij vragen kunt u altijd overleggen met mr. Sjobbema.

© 2024 Sjobbema.nl
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM